img img

Kids Turkey

10. Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı

26 - 29 Ekim 2017

İstanbul Fuar Merkezi

Destekleyenler

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu.

Oyuncakçılar Derneği (OYDER)

1994'te kurulan Oyuncakçılar Derneği üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan oyuncak sektörünün tüm aktörlerini çatısında toplamayı amaçlıyor.
OYDER, sektörü temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak, sanayi ve ticaret hayatında etkinlik kazanmayı, sesini kamuoyunda duyurmayı hedefliyor.
Oyuncak sektörü gelişen ve gelecek vaat eden bir sektör olmakla beraber, yapısında birçok sorun barındırıyor. İmalatçılar Uzakdoğu ithalatındaki artışla, önemli kayıplara uğradı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik üretici ve ihracatçılara yeni sorumluluklar yüklüyor. Üreticilerimiz, ürünlerinin standartlarını belirlemekte ve standartlarını onaylayacak yetkili mercilere ulaşmakta zorlanıyor. İthalatçılar gümrük mevzuatının aksaklıkları nedeniyle, ithalatlarının devamlılığını sağlamakta güçlük çekiyor.
OYDER hakkında detaylı bilgi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 1954 yılında kurulmuş bağımsız bir kamu kuruluşu dur. TSE’nin görevleri; her türlü standardları hazırlamak ve hazırlatmak, standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak, metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak, ISO Standardları alanlarında eğitim vermek, belgelendirme hizmetleri sunmak, tahribatsız muayene personeli, kaynakçı, güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı, kalite – çevre – gıda ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmektir. AB Komisyonu, TSE’yi 2006 yılında 1783 numarası ile Asansör, Gaz Yakan Cihazlar, Basınçlı Ekipmanlar ve Yapı Malzemeleri, Oyuncaklar, Kişisel Koruyucu Donanım ve Makine Emniyet Yönetmeliği konusunda da Onaylanmış Kuruluş olarak ilan Etmiştir. TSE CE İşareti konusunda yetkilendirilmiştir. TSE OIC/SMIIC 1: 2011 “Helal Gıda Genel Klavuzu” na uygun olarak Helal Gıda Belgelendirilmesine de başlamıştır. TSE Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) VE Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC)’in tam üyesidir.
TSE hakkında detaylı bilgi

falezz web & mobile Copyright 2015 Spielwarenmesse Middle East. Her Hakkı saklıdır.